در کنار فراورده هایی چون گرافیت پرسولفور ، در حوزه صنایع ریخته گری فولاد و چدن از این محصول بعنوان جوانه زا در چدن ‏سازی و عامل موثری بر اکسیژه زدایی در تولید فولاد

و همچنین ماده احیا کننده در تولید برخی فروآلیاژها استفاده می کنند. که ‏شرکت پاریزفن این محصول را با مشخصات زیر ارائه می نماید :‏‎ ‎

Grade 1 Si:72%min,Al:2%max
Grade 2 Si:75%min,Al:1.5%max
Size 0-3mm,3-10mm,10-60mm