وجود منابع غنی ذغال سنگ درکشور،تنوع بسیار مطلوب این محصول از یک سو و همچنین تقاضای عمده صنایع مختلف ریخته گری فلزات از سوی دیگر ، شرکت پاریزفن را برآن داشته که در خصوص بهره برداری از معادن کشور اقدام نموده و انواع کک شو این محصول ارزشمند را در سبد کالایی خود قراردهد. مشخصات قابل عرضه برای این محصول عبارت است از :

C 88-93%
S 5%max
H 2-4%
Ash 0.6%max
O+N(total) 8-10%
Calorific value 8500Kcal/Kg