شرکت پاریزفن ، با هدف توسعه حضور خود در بازار فرآورده های پایه کربنی ، اقدام به سرمایه گذاری در حوزه آنتراسیت (کک شو) نموده است . جدول زیر مشخصات این محصول را که توسط این شرکت قابل عرضه می شود را نشان می دهد 

CALORIFIC VALUE (KCAL/KG)

 6500min - 7000max

C

75.0%

Moisture

 5.0%max

Ash

 10%max

Volatile matter

7.0%max

size

0-10mm , 10-30mm , 30-150mm