گرافیت کم سولفور بعنوان یکی از محصولات اصلی این شرکت بمنظور ارائه در صنایع ریخته گری فولاد و چدن به حساب می آید که در دانه بندی های متنوع از محل واردات عرضه می شود . جدول زیر مشخصات استاندارد این محصول را ارائه می دهد :
بسته بندی :
بسته بندی استاندارد پودرهای گرافـیتی در کیسه هـای دوجداره 20 و 25 کیلویی چیده شده در جامـبوهای 1 تنی می باشد . (شکل زیر)

General Specification of low Sulfur graphite p ow d er
Moisture s Ash C Size
0.5%Max 0.05%Max 0.3%Max 98%

mm 0.5-1

1-3 mm

1-5 mm