مهمترین معیار تشخیص این محصول همانگونه که از نامش پیداست درصد بالای گوگرد آن می باشد . و حد استاندارد مجاز برای این عنصر جزو مهم ترین معیار گزینش و انتخاب این محصول توسط شرکت پاریزفن می باشد. جدول زیر مشخصات استاندارد این محصول را ارائه می دهد : 

بسته بندی :
بسته بندی استاندارد پودرهای گرافـیتی در کیسه هـای دوجداره 20 و 25 کیلویی چیده شده در جامـبوهای 1 تنی می باشد .

Fixed Carbon wt% 90%,95%,98%
Sulfur wt% 0.6Max
Ash wt% 0.5Max
V.M wt% 0.3Max
Moisture wt% 0.15Max
Fe wt% 0.05Max
Si wt% 0.02max
Grain Size : 0-1 mm ,0-3mm ,0-5 mm