الکترودهای گرافیتی را مطابق با استاندارد های جهانی می بایست از پترولیوم کک کلسینه شده ( CPC) تهیه نمود . که تکنولوژی تولید کک سوزنی (needle coke) بعنوان ماده اولیه شکل دهنده CPC  بصورت انحصاری در اختیار معدود کشور هایی نظیر چین ، امریکا ، ژاپن ، آلمان قرار دارد و همین عامل باعث شده که ساخت الکترودهای گرافیتی بعنوان ماده مصرفی اصلی در کوره های ذوب و ریخته گری به روش ایجاد قوس الکتریک بصورت انحصاری در اختیار کشور های توسعه یافته قرار گیرد . یکی از موضوعات اصلی در اهداف و فعالیت های شرکت پاریزفن واردات این محصول ارزشمند از شرکت های سازنده و معتبر دنیا در عالی ترین سطح مرغوبیت و قیمت اقتصادی و کاملا مقرون به صرفه برای مصرف کنندگان و صنایع ریخته گری داخل کشور می باشد .
شرکت پاریزفن این محصول را در رده های (فوق العاده پرتوان) RP، HP،UHP،  SUHP   برای صنایع ذوب و ریخته گری فولاد و چدن و همچنین صنایع سازنده فولاد های آلیاژی  تامین می نماید .

Physical Properties

RP Grade
(Dia.50-700mm)

HP Grade
(Dia.50-700mm)

UHP Grade
(Dia.50-700mm)

SUHP Grade
(Dia.50-700mm)

Electrical Resistance (max)  μΩ-m

Electrode

8.0

7.0

6.0

5.0

Nipple

6.5

5.5

5.0

4.0

Bending Strength (min)  Mpa

Electrode

11.0

12.0

12.0

13.0

Nipple

14.0

14.0

16.0

16.0

Elastic Modulus (max) Gpa

Electrode

9.0

12.0

12.0

12.0

Nipple

12.0

14.0

14.0

14.0

Bulk Density (min) g/cm3

Electrode

1.55

1.65

1.68

1.70

Nipple

1.60

1.70

1.78

1.80

C.T.E (max) ×10-6/C

Electrode

2.7

2.5

2.4 

2.4

Nipple

2.5

2.2

2.0 

1.8

Ash (max)  %

Electrode

0.30

0.30

0.20

0.20

بسته بندی :

استاندارد بسته بندی این محصول ایجاب می نماید که الکترود های گرافیتی در شرایطی می بایست حمل و نگهداری شوند که بسته بندی آن عایق رطوبت و گردو غبار بوده و سهولت در تشخیص ابعاد و استفاده از کالا رعایت گردد . فلذا این محصول می بایست در پالت های چوبی مطابق شکل زیر بسته بندی و حمل گردد :

بسته بندی الکترودهای گرافیتی
بسته بندی الکترودهای گرافیتی