همراستا با پیشرفت دانش و تکنولوژی در صنایع ذوب و ریخته گری و ضرورت مدرن سازی تجهیزات تولید شاهد افزایش انتظارات کارخانجات بر استفاده و بکارگیری مواد اولیه مرغوب بعنوان یک عامل اصلی در تولید موفق هستیم.و این مهم صرفا با توجه و سرمایه گذاری شرکت ها و موسسات تولیدی بر تلاش و مطالعه علمی و دنبال نمودن دستاوردهای نوین پژوهشی میسر می باشد .

شرکت پاریزفن با درک این مهم و دنبال نمودن دانش روز جهانی  در تولید مواد اولیه صنعت ریخته گری فولاد و چدن، بعنوان یک مجموعه دانش بنیان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه نموده است.